גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


הערכות לתום שנת המס 2013

דף הבית >> הערכות לתום שנת המס 2013
עם התקרב מועד סיום שנת המס 2013, הנני להפנות את תשומת לבכם למספר נושאים חשובים:
 
1. הפקדות בקופות לקצבה
לעצמאים

תקרת הסכום המוכר להפקדה- 33,024 ש"ח. (תקרת הכנסה מזכה- 206,400 ש"ח * 16%).
החזר המס הצפוי בגין הפקדה זו הינו בסך של 14,964 ש"ח - לבעלי רווח הנמצאים במדרגת המס הגבוהה ביותר.
 
לבעלי שליטה שכירים בחברתם

ב-2 במאי 2012 אושר בכנסת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שעיקרו רפורמה במיסוי הפנסיוני.
תיקון זה הביא בין היתר לשינוי בהטבות המס לשכירים בעלי שליטה בגין הפקדות לקופת גמל לקצבה, וכן לחברות בגין תשלום קצבה לשכיר בעל שליטה. התיקון נכנס לתוקף רטרואקטיבית מ-1 בינואר 2012.

תיקון 190 העלה במידה ניכרת את סכום ההפקדה לקופת גמל לקצבה לשכיר בעל שליטה שיהיה מוכר לחברה כהוצאה מוכרת, אך יש הבחנה בין הפקדה למרכיב פיצויים ובין הפקדה למרכיב תגמולים: סכום ההפקדה השנתי המרבי למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה לשכיר בעל שליטה שיוכר לחברה כהוצאה מוכרת עומד על 12,120 ₪ (נכון לשנת 2013), ואילו סכום ההפקדה השנתי המרבי למרכיב התגמולים שיוכר כהוצאה מוכרת דומה לסכום של שכיר רגיל. כלומר, כל סכום שהחברה תפקיד לקופת גמל לקצבה בגין מרכיב התגמולים לשכיר בעל שליטה יוכר כהוצאה מוכרת.

יצוין כי הפקדות המעסיק בגובה של עד 7.5% משכר של עד ארבע פעמים השכר הממוצע במשק (35,312 ₪ נכון לשנת 2013) לא ייזקפו כהכנסה חייבת במס של השכיר בעל השליטה. שיעור הפקדה זה (7.5%) כולל גם את ההפרשה בגין רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה לשכיר בעל השליטה.
 
 
יש להפקיד את הכספים בפועל עד 31 בדצמבר 2013.
 
2. הפקדות בקרן השתלמות – תקרות שנתיות
לעצמאים

שיעורי ההפקדות והחלק מתוכם הנחשב "הוצאה מוכרת" נקבעים עפ"י "ההכנסה הקובעת" שהיא ההכנסה השנתית, עד לתקרה של 259,000 ₪.
שיעור ההפקדה הוא 7% מ- 259,000 ₪, כלומר 18,130 ₪, ואולם 2.5% הראשונים אינם מקנים הטבת מס.
רק 4.5% הנותרים מקנים הטבת ניכוי לעצמאי. כלומר, 11,655 ₪
 
לבעלי שליטה שכירים בחברתם

תקרה  הסכום המוכר להפקדה- 11,313 ש"ח (188,544 ש"ח * 6%) כאשר מתוך סכום זה, 4.5% על חשבון החברה ו- 1.5% על חשבון בעל השליטה.
נציין כי למרות שהפרשות בגין קרן השתלמות לבעל שליטה בשיעור מעבר ל- 4.5% ועד לתקרה בשיעור של 7.5% ממשכורת היסוד (בתנאי שבעל השליטה יפקיד 1/3 מהסכום בהפקדה מקבילה), לא תותר לחברה בניכוי אך תהיה פטורה ממס לבעל השליטה בעת משיכת הכספים מקרן ההשתלמות.
נציין כי ההפרשות לבעלי שליטה חייבות להתבצע מדי חודש בחודשו ולא כהפקדה חד פעמית בסוף השנה.
 
יש להפקיד את הכספים בפועל עד 31 בדצמבר 2013.
 
3. מקדמות ביטוח לאומי לעצמאים

במידה ותשלמו את מקדמת דצמבר לביטוח לאומי עד יום 31 בדצמבר 2013 (במקום ב- 15 לינואר 2014), תיכלל מקדמה זאת באישור השנתי על תשלומי ביטוח לאומי לשנת 2013, ויתקבל הניכוי בגין מקדמה זאת בחישוב המס לשנת 2013.
 
4. למדווחים על בסיס מזומן

כל הוצאה שתשלמו בפועל עד יום 31 בדצמבר 2013, כולל משכורות והוצאות נלוות, שכר דירה והוצאות אחרות, תיחשב כהוצאה לצרכי מס בשנת 2013.
 
5. זיכוי לתרומות

35% זיכוי לתרומות למוסדות ציבוריים מאושרים יינתן אם סכום התרומות עלה על 180 ש"ח ועד 9,130,000 ש"ח, בהגבלה של 30% מההכנסה.
 
6.  שכר דירה למגורים 

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים מאפשר לקבל פטור במידה וההכנסה הכוללת מדמי שכירות אשר אינם עולים על 4,980 ₪ לחודש. אפשרות אחרת היא של תשלום 10% משכר הדירה עד 30 יום מתום שנת המס (30 בינואר 2014).
 

 
 אין במידע המופיע במאמר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. המידע המופיע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד. השימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בו. 
 
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים