גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


חובת שמירת מסמכי מערכת החשבונות

דף הבית >> חובת שמירת מסמכי מערכת החשבונות
עד מתי אני צריך לשמור על מסמכי מערכת החשבונות של עסקי?
 
סעיף 75 לחוק מע"מ קובע כי "פנקסי חשבונות של חייב במס שיש לנהלם על פי חוק זה, המסמכים שעליהם מבוססים וחשבוניות הקנייה שלו, יישמרו אצלו שבע שנים, או תקופה קצרה מזו שנקבעה דרך כלל או לסוגים, מיום הרישום האחרון בפנקס או מיום שהוצאה חשבונית הקניה, לפי המאוחר".
 
המשמעות של החוק קובעת כי יש לשמור על מסמכי מערכת החשבונות לפי המאוחר:
 
 
  1. שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת.
  2. שש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח השנתי.
 
אם הדוח השנתי הוגש במועדו, קרי, בשנה שלאחר השנה שאליה היא מתייחסת, כי אז, שמירת המסמכים הינה שבע שנים מתום שנת המס אליה היא מייחסת.

לדוגמא:
בגין שנת 2012, הוגש בדוח השנתי למס הכנסה בשנת 2013.
את מסמכי הנהלת החשבונות יש לשמור עד ליום 31 בדצמבר 2019.
 
באם הדוח השנתי לשנת 2012 הוגש למס הכנסה לאחר 31 בדצמבר 2013, יש לשמור את מסמכי הנהלת החשבונות לפי הרשום בסעיף 2 לעיל.
 
לדוגמא:
הדוח השנתי לשנת 2012 הוגש בחודש מרץ 2014.
את מסמכי הנהלת החשבונות יש לשמור עד ליום 31 בדצמבר 2020.
 
 
ההגדרה של מסמכים של מערכת החשבונות כוללת את כל ספרי החשבון ותיעוד לגבי רישומים אלה.
 
לגבי שמירת מסמכים שאינם בגדר מערכת החשבונות כגון מסמכים סטטיסטיים, טבלאות פנימיות, חוזים, פרוטוקולים וכל מסמך אחר שנוהל-  נקבע בהוראות כי יש חובה לשמרם במשך שלוש שנים לפחות מיום הגשת הדוח לאותה שנת מס.
 
 
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים