גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


הערכות לסוף שנת 2011

דף הבית >> הערכות לסוף שנת 2011

עם התקרב מועד סיום שנת המס 2011, הנני להפנות את תשומת לבכם למספר נושאים חשובים:
 
1. הפקדות בקופות לקצבה
לעצמאים

תקרת הסכום המוכר להפקדה- 31,488 ש"ח. (תקרת הכנסה מזכה- 196,800 ש"ח * 16%).
החזר המס הצפוי בגין הפקדה זו הינו בסך של 13,186 ש"ח - לבעלי רווח הנמצאים במדרגת המס הגבוהה ביותר.
 
לבעלי שליטה שכירים בחברתם
שכר מבוטח (שכר המופרש כחלק משכר בעל השליטה)- ניתן להפקיד לתגמולים או פיצויים.

הפקדה מכסימלית לתגמולים בסך של 6,888 ש"ח תזכה בהחזר מס של 2,411 ש"ח לבעלי שכר הנמצאים במדרגת המס הגבוהה ביותר.
תקרת שכר מעסיק להטבות מס (סעיף 32(9)(א)(2) לפקודה)- 139,800 ש"ח * 8.33% = 11,650 ש"ח.

 
שכר לא מבוטח (הפקדה לתגמולים מעבר לתקרת ההפקדה המותרת בתלוש השכר)- הפקדה כעצמאי:

א. עמית מוטב (יחיד שבשל הכנסתו, הופקדו בעבורו בשנת המס הפקדות לקופת גמל לקצבה, בסכום שלא  
    פחת מ-16% מסך השכר הממוצע במשק באותה שנת מס)-

    הפקדה מכסימלית בסך של 15,744 ש"ח תזכה בהחזר מס בסך של 6,593 ש"ח לבעלי שכר הנמצאים  
    במדרגת המס הגבוהה ביותר.   
 

ב. עמית שאינו מוטב-

    הפקדה מכסימלית בסך של 9,840 ש"ח תזכה בהחזר מס בסך של 3,936 ש"ח לבעלי שכר הנמצאים 
    במדרגת המס הגבוהה ביותר.

יש להפקיד את הכספים בפועל עד 31 בדצמבר 2011.
 
2. הפקדות בקרן השתלמות – תקרות שנתיות
לעצמאים

תקרת הסכום המוכר להפקדה- 17,430 ש"ח. (249,000 ש"ח * 7% כאשר 2.5% מתוך ה- 7% אינם מוכרים כהוצאה).
 
לבעלי שליטה שכירים בחברתם

תקרה  הסכום המוכר להפקדה- 11,313 ש"ח (188,544 ש"ח * 6%) כאשר מתוך סכום זה, 4.5% על חשבון החברה ו- 1.5% על חשבון בעל השליטה.
נציין כי למרות שהפרשות בגין קרן השתלמות לבעל שליטה בשיעור מעבר ל- 4.5% ועד לתקרה בשיעור של 7.5% ממשכורת היסוד (בתנאי שבעל השליטה יפקיד 1/3 מהסכום בהפקדה מקבילה), לא תותר לחברה בניכוי אך תהיה פטורה ממס לבעל השליטה בעת משיכת הכספים מקרן ההשתלמות.
נציין כי ההפרשות לבעלי שליטה חייבות להתבצע מדי חודש בחודשו ולא כהפקדה חד פעמית בסוף השנה.
 
יש להפקיד את הכספים בפועל עד 31 בדצמבר 2011.
 
3. מקדמות ביטוח לאומי לעצמאים

במידה ותשלמו את מקדמת דצמבר לביטוח לאומי עד יום 31 בדצמבר 2011 (במקום ב- 15 לינואר 2012), תיכלל מקדמה זאת באישור השנתי על תשלומי ביטוח לאומי לשנת 2011, ותקבלו את הניכוי בגין מקדמה זאת בחישוב המס לשנת 2011.
 
4. למדווחים על בסיס מזומן

כל הוצאה שתשלמו בפועל עד יום 31 בדצמבר 2011, כולל משכורות והוצאות נלוות, שכר דירה והוצאות אחרות, תיחשב כהוצאה לצרכי מס בשנת 2011.
 
5. זיכוי לתרומות

35% זיכוי לתרומות למוסדות ציבוריים מאושרים יינתן אם סכום התרומות עלה על 400 ש"ח ועד 4,208,000 ש"ח, בהגבלה של 30% מההכנסה.
 
6.  שכר דירה למגורים 

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים מאפשר לקבל פטור במידה וההכנסה הכוללת מדמי שכירות אשר אינם עולים על 4,790 ₪ לחודש. אפשרות אחרת היא של תשלום 10% משכר הדירה עד 30 יום מתום שנת המס (30 בינואר 2012).
 
7.  ועדת טרכטנברג- היבטים פרקטיים לבעלי שליטה

מומלץ לבדוק השלכות הנובעות משינויי המיסוי הצפויים בשנת 2012 לעומת שנת 2011, בעיקר בנושאים הבאים:

1. חלוקת דיבידנד- הועדה המליצה להגדיל את המס מ- 25% ל- 30%.

2. רווח מניירות ערך- הועדה המליצה להגדיל את המס על הרווח מ- 20% ל- 25%. קיימת כוונה לאפשר "מכירה
    רעיונית" ביום 31 בדצמבר 2011.
למחזיקים תיק ניירות ערך בחו"ל - חשוב לקבל את שווי הרכישה בשקלים. 
    לאור השינויים בשערי המט"ח בשנים האחרונות, יתכן בהחלט כי "רווח" דולרי הופך להפסד כאשר מחשבים את 
    הפעולות בשקלים. בעבר כאשר עלו שיעורי המס על רווחים מניירות ערך לא התאפשרה מכירה רעיונית למי
    שמחזיק את תיק ההשקעות שלו בבנק בחו"ל. גם בהצעת החקיקה הנוכחית, לא תתאפשר "מכירה רעיונית" של
    ניירות ערך בחו"ל.

 
 אין במידע המופיע במאמר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. המידע המופיע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד. השימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בו.

                                              
 
 
 
 
 
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים