גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


הערכות לתום שנת המס 2012

דף הבית >> הערכות לתום שנת המס 2012
עם התקרב מועד סיום שנת המס 2012, הנני להפנות את תשומת לבכם למספר נושאים חשובים:

1. הפקדות בקופות לקצבה
לעצמאים

תקרת הסכום המוכר להפקדה- 32,640 ש"ח. (תקרת הכנסה מזכה- 204,000 ש"ח * 16%).

לבעלי שליטה שכירים בחברתם


ביום 2/5/2012 אושר בכנסת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה) ולחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (להלן - חוק קופות גמל).
במסגרת תיקון זה בוצעו תיקונים נרחבים בחלק מסעיפי הפקודה וכן התאמות נדרשות בחוק קופות הגמל.
בין יתר הסעיפים שתוקנו תוקן גם סעיף 32(9) המתייחס לבעלי שליטה בחברות מעטים, לפיו חברת מעטים תהיה רשאית לנכות כהוצאה לצרכי מס שתשלםסכומים שתשלם עבור בעל השליטה לצורך הבטחת זכויות הקצבה כמפורט להלן:
 
הפקדה מותרת לתגמולים בסך כולל של 2,586 ₪ לחודש (בסכום כלול הפקדת מעביד לתגמולים + הפקדת מעביד לאובדן כושר עבודה).
 
המגבלה שהייתה תקפה לעניין ההוצאה המוכרת לפני תיקון החוק לפיה ניתן היה לנכות כהוצאה רק 11,950 ₪ בשנה, עדיין תקפה ביחס להפקדת מרכיב הפיצויים בלבד.
 
יש להפקיד את הכספים בפועל עד 31 בדצמבר 2012.

2. הפקדות בקרן השתלמות – תקרות שנתיות
לעצמאים

תקרת הסכום המוכר להפקדה- 17,850 ש"ח. (255,000 ש"ח * 7% כאשר 2.5% מתוך ה- 7% אינם מוכרים כהוצאה).

לבעלי שליטה שכירים בחברתם

תקרה הסכום המוכר להפקדה- 11,313 ש"ח (188,544 ש"ח * 6%) כאשר מתוך סכום זה, 4.5% על חשבון החברה ו- 1.5% על חשבון בעל השליטה.
נציין כי למרות שהפרשות בגין קרן השתלמות לבעל שליטה בשיעור מעבר ל- 4.5% ועד לתקרה בשיעור של 7.5% ממשכורת היסוד (בתנאי שבעל השליטה יפקיד 1/3 מהסכום בהפקדה מקבילה), לא תותר לחברה בניכוי אך תהיה פטורה ממס לבעל השליטה בעת משיכת הכספים מקרן ההשתלמות.
נציין כי ההפרשות לבעלי שליטה חייבות להתבצע מדי חודש בחודשו ולא כהפקדה חד פעמית בסוף השנה.

יש להפקיד את הכספים בפועל עד 31 בדצמבר 2012.

3. מקדמות ביטוח לאומי לעצמאים

במידה ותשלמו את מקדמת דצמבר לביטוח לאומי עד יום 31 בדצמבר 2011 (במקום ב- 15 לינואר 2013), תיכלל מקדמה זאת באישור השנתי על תשלומי ביטוח לאומי לשנת 2012, ותקבלו את הניכוי בגין מקדמה זאת בחישוב המס לשנת 2012.

4. למדווחים על בסיס מזומן

כל הוצאה שתשלמו בפועל עד יום 31 בדצמבר 2012, כולל משכורות והוצאות נלוות, שכר דירה והוצאות אחרות, תיחשב כהוצאה לצרכי מס בשנת 2012.

5. זיכוי לתרומות

35% זיכוי לתרומות למוסדות ציבוריים מאושרים יינתן אם סכום התרומות עלה על 420 ש"ח ועד 4,351,000 ש"ח, בהגבלה של 30% מההכנסה.

6. שכר דירה למגורים

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים מאפשר לקבל פטור במידה וההכנסה הכוללת מדמי שכירות אשר אינם עולים על 4,910 ₪ לחודש. אפשרות אחרת היא של תשלום 10% משכר הדירה עד 30 יום מתום שנת המס (30 בינואר 2013).


 
אין במידע המופיע במאמר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. המידע המופיע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד. השימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בו.
 
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים