גיל רוזנברג- רואה חשבון
 


הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 03-5716010  *  סלולארי: 050-9852939  *  מייל: gil@grtax.co.il
להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


מענק הכנסה עבור שנת 2011

דף הבית >> מענק הכנסה עבור שנת 2011
מי זכאי למענק עבור שנת המס 2011?

החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד בשנת המס 2011, אשר עמד בכל שלושת התנאים הבאים:

1. גילך 23 ומעלה ויש לך ילדים, או שגילך 55 ומעלה, גם ללא ילדים.

2. במהלך שנת המס 2011, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלותך או בבעלות בן/ בת זוגך, או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

3. אם מתקיים לגביך אחד מהשניים:

 • יש לך ילד אחד או שניים, או שגילך 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים - התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2011, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,040 ₪ ונמוכה מ- *6,034 ₪.
 • יש לך שלושה ילדים או יותר –יש לך שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2011, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- *2,040 ₪ ונמוכה מ- *6,645 ₪.

 • *הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.6.2012, בהתאם להוראות החוק.


  הגדרות:

  שכיר – יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסת עבודה בשנת המס 2011.

  יובהר כי, החוק לא חל על שכיר שמתקיימים לגביו אחד התנאים הבאים:
  מי שכל הכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שהוא"קרוב"אומ"חבר בני אדם" שהואאו"קרובו" בעלי שליטה בו (מחזיקים מעל 10% בחברה) .

  כמו כן, מי שהכנסותיו מעבודה התקבלו ממעביד שאינו"קרוב" ובכל אותם חודשי עבודה, קיבל גם הכנסת עבודה ממעבידשהוא"קרוב".

  יובהר כי, מי שהיו לו הכנסות מעבודה שהתקבלו ממעביד שהוא"קרוב" וגםממעביד שאינו"קרוב", יהיה זכאי לקבלת מענק רק עבור החודשים בהן לא התקבלה במקביל הכנסה ממעביד שהוא "קרוב".

  "קרוב" לעניין זה הוא: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם.

  דוגמאות:

  1. תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעבידשהינו"קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעבידשאינו"קרוב", אינו זכאילקבלת מענק "מס הכנסה שלילי".

  2. תובע שהייתה לו הכנסת עבודה בחודשים ינואר-יולי ממעבידשהינו"קרוב" וגם הכנסת עבודה בחודשים ינואר-דצמבר ממעבידשאינו"קרוב",יהיה זכאילקבלת מענק "מס הכנסה שלילי" עבור החודשים אוגוסט-דצמבר בלבד.

  "הכנסת עבודה" – משכורת (למעט פנסיה), הכנסות מעבודה במשק בית, טובות הנאה שקיבל העובד ממעבידו (תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, לרבות אחזקת רכב או טלפון, שכר לימוד, נסיעות לחוץ לארץ, רכישת ספרות מקצועית או ביגוד וכדומה).

  "חודש עבודה בפועל" לרבות תקופת חופשה שנתית, תקופת מחלה, תקופת חופשת לידה לפי חוק הביטוח הלאומי, תקופת שירות מילואים, ולמעט חודש שבעבורו שולמו דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי.

  "עצמאי"– יחיד תושב ישראל שהייתה לו הכנסה מעסק ו/או משלח יד בשנת המס 2011.

  "ילד"– מי שטרם מלאו לו 19 שנים במהלך שנת המס 2011.

  לדוגמא: לגבי בקשה לקבלת מענק המוגשת בשנת 2012 (עבור שנת המס 2011) נדרש שעד ליום 31.12.11 טרם מלאו לילד 19 שנה.

  כיצד יש להגיש תביעה לקבלת מענק ?

  לשם הגשת תביעה, עליך להגיע באופן אישי לאחד מסניפי וסוכנויות הדואר ולהצטייד בתעודת זהות והעתק המחאה או אישור רשמי מהבנק, שבו מתנהל חשבונך ואליו יועברו כספי המענק.

  שים לב: התביעה היא אישית ואין אפשרות להגיש תביעה עבור אדם אחר, גם לא בהצגת תעודה מזהה של אותו אדם, ייפוי כוח או כל מסמך אחר המעיד על זכותו לייצוג.

  הגשת התביעה אינה כרוכה בתשלום!

  המאמר נלקח מאתר מס הכנסה.


  למידע נוסף ניתן לפנות לאתר האינטרנט של מס הכנסה:
http://mahanak.org.il/faq.asp?p=1


אין במידע המופיע במאמר זה משום חוות דעת או המלצה מקצועית. המידע המופיע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד. השימוש במידע זה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש בו.
 
  המאמר נלקח מאתר מס הכנסה.
 
Top pageTop page

         הברזל 31, תל אביב  *  טלפון ישיר: 073-2231103  *  סלולארי: 050-9852939  *  פקס: 057-7973143  *  מייל: gilros@zahav.net.il
לייבסיטי - בניית אתרים